9 Desember 2009. 15 cm brisling

Den 7 desember spurte jeg hva andre mente om at brislingen var på 15 cm, og ba om kommentar på det. Da jeg ikke har noe erfaring med dette selv. Det var kun Team Berserk som tok seg bry med og svare og takker for det. Og når jeg ikke hørt noe om dette fra andre tolker jeg det dit hen at det er for stort. Jeg kan ikke ta inn 300 kg med for stor brisling, men nå har det ringt tre stykker og fått fire email og de vil ha både navn og tlf til dem jeg har gjort avtaler for neste år. Beklager det kan jeg ikke, jeg vil ikke ødelegge den avtalen jeg har fått for at noen vil ha noen kilo. For de gidder ikke komme inn med noen kilo, for brislingen pumpes rett over i en fabriktråler ute der nota står. Det har heller ikke vert så lett og tak i brisling, jeg velger og tro at dere har forståelsefor for dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar