8 Desember 2009. Brisling i 2009

Brisling! Kom først i kontakt med en brislingfisker på vestlandet, men der var fisket så dårlig at de satte meg i kontakt med en fra øst. Dem jeg har kommet i kontakt med når det gjelder brisling her øst skulle jeg ha kommet i kontakt med tidligere. Brislingen som er fisket for noen uker siden og blir tatt opp nå ligger på ca 15 cm, og 90 % av fisken er på den lengden. Men brislingen som blir fisket på sommeren / sensommeren ligger på ca 11 / 12 cm, og den skal stå i noen uker og gå ren før den behandles videre. Så jeg har gjort avtaler for 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar