Fredag 7 Februar 2014. Det nye Rovviltsenteret på Flå.Da har det kommet inn to bjørner, to jerver, en gaupe fra NINA, direktoratet for naturforvaltning, og to ulver, og to gauper fra dyreparken i Kristiansand. Alt skal til det nye Rovviltsenteret i Flå, det skal også stoppes ut en hel elg, lage bjørnehi, ravn, reinsdyrkadaver, o.s.v så det blir mye å henge fingerende i fremover.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar