Onsdag 15 Mai 2012. FV 33 til Toten er stengt.

  


 
 
Da er vegen til Viken II stengt igjen på ubestemt tid, sist i vinter var vegen stengt i en hel uke.
Toten Blad skriver i dag, følgende.

Stoppet kjøringen: Her blir alle lastebilene som skulle være med og kjøre vekk masse fra deponiet i Engedalen stanset på fv 33 i Totenvika. Ingen får slippe inn i området for øyeblikket, og det er åpenbart at Statens vegvesen mener det er svært rasfarlig på stedet nå. (Foto: John Knut Bakken).
Lager motfylling: Vegvesenet har nå begynt arbeidet med å lage en såkalt "motfylling" mot vannet som presser fv 33 utover mot Mjøsa. I massedeponiet i Engedalen i Totenvika blir det nå gjort flere tiltak som skal bremse opp utglidningen av vegen. Det kjøres fortsatt ut masse av deponiet, og i løpet av dagen er det blitt hogd langs stranda på nedsida av vegen. – Vi har vurdert at vi skal legge en m...otfylling der. Den blir ikke stor, for det er såpass dårlige grunnforhold der, sier Anne Brit Moen i vegvesenet. Bevegelsen i veglegemet har avtatt noe, men vegen beveger seg fortsatt med i underkant av en cm i timen. Åpning for trafikk på vegen vil først bli vurdert etter pinse. - Det er såpass mye skader på vegen at det er en del arbeid å gjøre. Vi kommer ikke til å sette på trafikk før det er helt trygt, sier Moen. Hun er ikke ikke glad for de store nedbørsmengdene som er meldt i kveld og natt. – Det er vi ikke helt fornøyd med, men det er ikke noe som vil være avgjørende for situasjonen, sier hun. Vegvesenet har gravd grøfter for å lede vekk overflatevann i påvente av nedbøren. (Foto: John Knut Bakken).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar